Styrgrupp

Styrgrupp för projektet är Gunilla Grenö och Ola Lo Olsson från BAO samt Ulrika Boëthius och Stefan Henricson från Finansförbundet. Styrgruppen har till uppgift att samordna arbetet på central nivå och stödja de lokala parternas arbete. Kontaktuppgifter finner du här.