Chefshäftet

LIKA ARBETE

BAO och Finansförbundet har tagit fram en arbetsmetod för att åtgärda osakliga löneskillnader. Meto­den kompletterar företagens lönekartläggningar och ska integreras i den ordinarie löne­sättningsprocessen. Handboken presenterar metoden och vänder sig i första hand till de lokala arbetsgrupper som ska ansvara för arbetet.

För att förtydliga lönesättande chefers roll och ansvar har vi också tagit fram en skrift för lönesättande chefer.

Observera att det nedladdningsbara materialet nedan håller på att uppdateras och därför innehåller inaktuell information!