BESTA

Utbildning, 1 dag, i befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning genomförs vid två tillfällen per år. År 2015 den 19 maj och 17 september. Anmälan via BAO.